VISIE
In veel gevallen is er meer mogelijk voor een object of locatie door nieuwe inzichten en een visie vanuit een ander of breder perspectief.
In een ruimtelijke visie worden ruimtelijke concepten voor de ontwikkeling van een gebouw, object, locatie of gebied ontwikkeld. Deze modellen worden getoetst op hun betekenis voor de omgeving, buurt en de stad, en hun meerwaarde voor de stakeholders.
   
In meerdere voorgestelde scenario’s krijgt u inzicht in de kwaliteiten, kansen en mogelijkheden voor nieuwbouw, verbouw of ontwikkeling van een locatie, object of gebied. Een gefaseerde aanpak kan hier onderdeel van uitmaken, met een per fase omschreven benodigde ‘sluitsteen’ voor de ontwikkeling. In samenspraak met u zal uw idee worden vertaald in een visie in woord, beeld en indien gewenst een maquette. 
In opdracht van de gemeente Den Haag is voor de bewonerscommissie van Loosduinen een Ruimtelijke Visie voor de Loosduinse Vaart gemaakt. Dit is de oude route van Den Haag naar het toenmalige dorp Loosduinen, nu een stadsdeel van de gemeente Den Haag. Deze visie vormt een leidraad voor nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte, waardoor meer ruimtelijke samenhang, herkenbaarheid en verbondenheid ontstaat in het gehele gebied. 
.