RUIMTE
ARVIDE verzorgt ruimtelijke studies op elk schaalniveau:
woonconcepten, kantoorconcepten, locatiestudies, haalbaarheidsstudies, stedenbouwkundige studies en ruimtelijke scenario’s voor projectontwikkeling of stedelijke herstructurering.

In een massastudie of haalbaarheidsstudie worden voor een planlocatie enkele modellen ontwikkeld en doorgerekend. Deze modellen geven inzicht in wat qua bebouwing op een locatie mogelijk is.
Een ruimtelijke studie is essentieel onderdeel van een studie voor gebiedsontwikkeling.
Een sterke ruimtelijke drager voor een gebied kan volgen uit een ruimtelijke studie, en kan leidend worden in verdere planontwikkeling.   
Meervoudige gebiedsontwikkeling is een strategie voor gebiedsontwikkeling met meerdere ontwikkelende partijen in het gebied. Deze aanpak is uitgewerkt in het winnende prijsvraagplan EGO voor de prijsvraag “Zo Wil Ik Wonen” (NEPROM / BNA, 2010).

Wij werken echter ook graag mee aan de oplossing voor uw zeer specifieke eigen ruimtelijke opgave. Zo hebben wij ruime ervaring met studies voor het vergroten of zelfs verdubbelen van de parkeercapaciteit in of naast uw gebouw of woning.