01-02-2011
OVERHANDIGING RUIMTELIJKE VISIE LOOSDUINSE VAART, DEN HAAG

De Ruimtelijke Visie voor de Loosduinse Vaart is op 1 februari 2011 door de Commissie Loosduinen overhandigd aan wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen).

01-07-2010
UITSLAG ZO WIL IK WONEN PRIJSVRAAG
(1E PRIJS)

Veel aandacht was er bij de diverse media voor de Zo Wil Ik Wonen prijsvraag. Volgens de jury is ‘EGO’ (H.W.A. Visscher & R. Stemerdink) gekozen tot winnaar vanwege de kritische houding ten opzichte van de betrokken disciplines en de gedegen procesbeschrijving.
Download juryrapport

28-05-2010
RUIMTELIJKE VISIE LOOSDUINSE VAART

Eind mei 2010 presenteerde de Werkgroep Loosduinse Vaart ‘s avonds in de Henneberg in Loosduinen haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de voormalige Loosduinse Vaart, nu de Oude Haagweg tussen de Thorbeckelaan en de kom van Loosduinen. De Commissie Loosduinen vroeg de wijkoverleggen van Nieuw Waldeck, Houtwijk, Notenbuurt, Tuinenbuurt en de Kom Loosduinen om na te denken over een visie op de kwaliteiten van het gebied en op de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende 10 tot 20 jaar.