Een gebouw of ruimte is meer dan een optelsom van functionele eisen. Het moet in de eerste plaats efficiënt en prettig functioneren, maar vooral ook goed ‘aanvoelen’ en ‘beleven’. Dit vergt een juist samenspel van licht, ruimte en materiaal.
Een goed architectonisch project is geen monument voor de ontwerper, maar een vloeiend geheel met de ruimtelijke omgeving, stedelijk dan wel landschappelijk.

Vanuit die basisgedachte opereert ARVIDE: een werkplaats voor architectuur, ruimtelijk ontwerp en onderzoek. ARVIDE verzorgt ruimtelijke studies en ontwerpen voor woningen, kantoren, zorginstellingen en diverse andere bedrijfstakken, in nieuwbouw, verbouw en renovatie.

ARVIDE richt zich op projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, zorginstellingen en scholen maar ook de particuliere opdrachtgever. We verzorgen en begeleiden het gehele ontwerp- en bouwproces, waar nodig in nauwe samenwerking met andere adviseurs en specialisten in het ontwerp-, ontwikkel- en bouwproces.
ARVIDE kan ook als architectenbureau worden ingezet in een project met een extern bouwkundig facilitair bureau. Ook interdisciplinaire ruimtelijke opgaven behoren tot het werkgebied.