Studie herontwikkeling kantoorgebouw,
Junokade, Binckhorst, Den Haag


Het leegstaande kantoorgebouw is gelegen aan de Junokade, in bedrijventerrein de Binckhorst.
In deze studie worden diverse scenario's gepresenteerd voor een leegstaand kantoorgebouw welke in eigendom is van de gemeente Den Haag. De studie omvat scenario's voor hergebruik, sloop en nieuwbouw, in diverse programma's.
Er zijn modellen ontwikkeld voor wonen, werken, arbeidsmigranten en combinaties van wonen en werken met verschillende voorzieningen. Voor het gebouw zijn diverse ruimtelijke verkavelingen ontwikkeld, inclusief per scenario de financiële haalbaarheid en exploitatieberekeningen.
Daarnaast wordt een plan van aanpak voor verkoop van deelkavels in het gebouw met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gepresenteerd: grote 'XL-lofts' of 'Puzzelkavels'om zelf op te knappen als 'RAW space', met een collectieve aanpak van verkeersruimte, casco en gevels.opdrachtgever:
studie/visie:
DSO Den Haag
Han-Willem Visscher
i.s.m.: Ruud Stemerdink
(Visie-R)   
status: studie 2011,
in ontwikkeling