200 woningen Deltakwartier
Presikhaaf, Arnhem


Het stedenbouwkundig plan neemt het thema van het “stempel” van het oude Presikhaaf over en geeft het een nieuwe inhoud. Het nieuwe stempel wordt een ordenend principe voor verschillende woonmilieus en programma’s in de wijk.

Per molenwiek werkt een architectenbureau met eigen steenkleur en signatuur. De stempel zorgt voor de ruimtelijke structuur en samenhang. De openbare ruimte is uitgewerkt in verschillende sferen; statige lanen, een speelstraat en een landschappelijke groene spie.   

Binnen het deelplan worden eengezinswoningen, appartementen en zorgwoningen ontworpen. De zorgwoningen vormen als vierlaagse koppen accenten aan de IJssellaan.
De architectuur is steenachtig en blokvormig, met details en materialen die de eigen woning accentueren.

opdrachtgever:

project bij:
stedenbouw:
ontwerp:

status:

Portaal Vastgoed Ontwikkeling, Veenendaal
Galis Architektenburo BNA
Buro Oost, Arnhem
Babet Galis,
Han-Willem Visscher
in ontwikkeling / aanbouw, gefaseerd 2005-2018