Ruimtelijke Visie Loosduinse Vaart, Den Haag

De Loosduinse Vaart is de oude trekvaartroute van het centrum van Den Haag naar het oorspronkelijke dorp Loosduinen. In opdracht van de bewonerscommissie commissie Loosduinen en de gemeente Den Haag wordt een ruimtelijke visie voor Loosduinse Vaart gemaakt. Doel is dat met deze visie nieuwe ontwikkelingen passen in een gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het gehele gebied. Bewoners worden betrokken bij planontwikkelingen, waardoor in een vroeg stadium draagvlak voor de ontwikkeling ontstaat en kansen uit de buurt worden benut. 
Voor de kwaliteit van wonen wordt gestreefd naar de kwaliteit van kleinstedelijk wonen:
-herkenbare kleinschalige stedenbouw
-entrees direct aan de straat
-een fijnmazige menging van functies
-optimaal gebruik maken van stedelijke voorzieningen en:  “hart voor de buurt” 

Download de Ruimtelijke visie (PDF)

opdrachtgever:

project bij:
studie/visie:


status:

commissie Loosduinen, DSO Den Haag
Galis Architektenburo BNA
Han-Willem Visscher,
Hans Fransen (Archilogica Rotterdam)          
2009-2010 studie