90 woningen, eilanden 't Zand,
Leischerijn, Utrecht

Het plan bestaat uit 3 eilanden met 90 woningen.
Door het plaatsen van een knik in de bebouwingsstroken ontstaat op het eiland de gewenste beslotenheid. Tegelijkertijd verbreed het water tussen de eilanden zich van 8 meter in het midden tot 11 meter aan de uiteinden. Hierdoor ontstaat een sterkere beleving van het water en worden de eilanden meer als eiland ervaren.

De zichtlijnen tussen de bebouwing bieden door de kleine hoekverdraaiingen interessante perspectieven en werking van licht en schaduw. In deze opzet liggen de woningen en tuinen aan weerszijden van het water niet overal haaks tegenover elkaar en ontstaat meer afstand en privacy.

opdrachtgever:

project bij:
schets-ontwerp:
ontwerp:
status:

Bouwfonds Ontwikkeling, regio Midden
Galis Architektenburo BNA
Han-Willem Visscher
Babet Galis  
in uitvoering 2007-2011