Schetsmodellen kantoren

Enkele schetsvoorbeelden voor studies voor kantoorlocaties.
Met behulp van massastudies, maquettes, 3D modellen en schetsen wordt voorstellen gedaan voor een locatie. Oppervlaktes en inhouden worden in 3D en massa-tekeningen aangegeven, zodat gegevens en modellen eenvoudig leesbaar en overzichtelijk zijn.
Voor elke nieuwe opgave wordt gezocht naar de optimale vorm voor de ruimtelijke organisatie, het parkeren, binnenkomen, ontmoeten en een prettige werkomgeving.