Urban Villa’s plan Overvoorde, Den Haag       

Deze urban villa’s maken onderdeel uit van het plan Park Overvoorde, bestaande uit 225 laagbouw woningen en appartementen. De twee urban villa’s zijn liggen in een open groene ruimte rond een vijver en maken de schaalovergang naar de aangrenzende Middachtenweg.
Elke urban villa’s biedt 20 appartementen en 2 penthouses van 200 m2. Het parkeerterrein is iets verdiept aangelegd achter een groene zone en deels opgenomen in het bouwvolume. 
De urban villa’s zijn door het materiaalgebruik en de toepassing van verticale puien familie van de laagbouwwoningen. Net als bij de belendende parkwoningen is de gevel die uitkijkt over stadspark Overvoorde, uitgevoerd als een groot venster binnen een metselwerkkader.
Aan de zijde van park Overvoorde ontstaat het samenspel van een reeks grootschaliger elementen: kop appartementengebouw - parkwoningen - urban villa.

opdrachtgever:

project bij:
ontwerp Urbanvilla's:
status:

Staedion Ontwikkeling,
Den Haag 
Galis Architektenburo BNA

Han-Willem Visscher          
2007-2010, opgeleverd