Studie Loosduinen centrum

Het huidige winkelcentrum Loosduinen ligt verscholen in het stedelijk weefsel. Van buiten is het winkelcentrum niet herkenbaar. Op het Loosduinse Hoofdplein staan twee kiosken, die de ruimte verstoren. De grootste kiosk belemmert de zichtas in noord-zuidelijke richting.

Met deze studie worden voorstellen gedaan voor nieuwbouw en het vervangen van de kiosken. Een ruit van hoge slanke accentbebouwing langs de hoofassen kan het winkelcentrum een herkenbare identiteit in de stad geven, vanuit de vier aanrijroutes.
In vier slanke hoogbouw accenten en enkele lagere bouwvolumes worden 56 appartementen op een plint van winkelruimte gerealiseerd. In aanvullende bebouwing is ruimte voor 66 appartementen, een supermarkt van 1000 m² en extra winkelruimte.

opdrachtgever:

project bij:
studie/visie:


status:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Den Haag
Galis Architektenburo BNA
Han-Willem Visscher,
Hans Fransen (Archilogica Rotterdam)          
2009 studie