Visie Parkeren in een organische ontwikkeling Binckhorst, Den Haag

Het is de ambitie van de gemeente Den Haag de Binckhorst te transformeren van een gebied met laagwaardige bedrijvigheid en kantoren tot een gebied met hoogwaardig wonen en werken.
Gewijzigde marktomstandigheden vragen bij de Gemeente om een andere ontwikkelstrategie van de Binckhorst dan tot nu toe gevolgd, van grootschalige transformatie naar organische transformatie. Deze studie tracht een parkeerstrategie weer te geven die past bij organische transformatie.
Gemeentelijke regie op de parkeeroplossingen is gewenst. De oplossing moet op zeer korte als op lange termijn houdbaar zijn. Netwerk parkeren is een parkeerconcept waarin slim gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe parkeergelegenheid. Ontwikkeling wordt gestimuleerd door een alternatief te bieden voor de dure parkeeroplossing op eigen terrein.

opdrachtgever:
project bij:
studie:


status:
DSO Den Haag
Galis Architektenburo BNA
Han-Willem Visscher,
Ruud Stemerdink
(VisieR, Voorburg)
2010 studie